Política de privacitat i protecció de dades

Informació a l’usuari

Punt d’Estudi Lleida informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recopilats per a la navegació a través del seu lloc web.

Punt d’Estudi Lleida és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament de les seves dades:

Finalitat i tractament de les dades

Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Punt d’Estudi Lleida i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades

No es comunicaran ni cediran les dades a cap destinatari.

Drets dels interessats

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ésser objecte de decisions individuals automatitzades.

Dades de contacte per exercir els seus drets

Haurà d’identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Informació facilitada per l'usuari

No està permès l’ús de formularis del nostre web per menors de 18 anys.

Els usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, essent voluntària la inclusió de les dades als camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el responsable faciliti, siguin completament ajustades a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

En conformitat amb el disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació per al que són tractades.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estebleixen l’RGPD i l’LOPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

Escletxes de seguretat

El responsable informarà sobre qualsevol escletxa de seguretat que afecti a la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis a tercers, a totes i cadascuna de les persona, les dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dintre de les 72 hores següents a la detecció de l’escletxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten voluntàriament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el se ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.