Altres idiomes

Francès

Preparem per a exàmens oficials del Ministeri d’Educació Francès (DELF, DALF) i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Alemany

Preparem per a exàmens del Goethe Institut i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Català

Preparem per a exàmens de la Direcció General de Política Lingüística.

Altres

  • Xinès.
  • Romanès.
  • Italià.